ค้นหาทรัพย์


อยากขายบ้านให้เราช่วย

1 คน ฝากขาย 500 คนช่วยขาย

ราคาตรงจากเจ้าของไม่บวกราคาเพิ่ม

ให้คำแนะนำการตั้งราคาที่เหมาะสม  รู้ราคาที่แท้จริง รู้ราคาคู่แข่ง

ดูแลเรื่องสินเชื่อ  วงเงินกู้  ตรวจสอบบูโร


ประสานงานด้านสินเชื่อฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำการตลาด หาผู้ซื้อ เต็มรูปแบบ

สื่อออนไลน์มากกว่า 100 เว็บไซต์  นิตยสาร  สื่อโฆษณา  สื่อออนไลน์ทุกช่องทาง  ป้ายหน้าบ้าน ฯลฯ

ดูแลทุกขั้นตอนจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์  

ขายไม่ได้  ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆ 


ขั้นตอนง่ายๆ ในการฝากขายอสังหาริมทรัพย์

( EASY STEPS FOR REAL ESTATE CONSIGNMENT )

1. ผู้สนใจฝากขาย นัดวัน เวลา ทำสัญญาข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน

2. เตรียมเอกสาร หลักฐาน สำเนาโฉนด   เอกสารสิทธิ์หน้า-หลัง  สำเนาบัตรประชาชน 
ทะเบียนบ้านเจ้าของทรัพย์สิน  โดยเซ็นต์ลงนามรับรองทุกฉบับ  
(กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินกรณีฝากขายต้องแบบเอกสารมอบอำนาจจากเจ้าของทรัพย์สิน )

3. ผู้ฝากขายทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนให้ บริษัท ซุปเปอร์ริช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นตัวแทน

( SERVICE FEE WILL BE PAID AFTER CONYEYANCING )


 โทร : 094-6392355    Line : @rich7895